Chào mừng đã đến với http://dns.nhanhoa.com - Nhân Hòa DNS - Quản lý DNS cho Domain của quý khách. Chúng tôi cung cấp dịch vụ DNS tốt nhất và hoàn toàn miễn phí:

Các tính năng của DNS:
- A Record (IP Address), CNAME (Alias), MX (Mail)

DNS cho tên miền quốc tế phải được chuyển về:            DNS  cho tên miền quốc gia phải được chuyển về:
- ns2001.nhanhoa.com                                                         - ns2008.nhanhoa.com.vn
- ns2002.nhanhoa.com                                                         - ns2009.nhanhoa.com.vn
đăng nhập tài khoản
Domain :
Mật Khẩu :